+31-50-595 3500
info@een-noord.nl

Nieuwe Lector zoekt de wisdom van de crowd om nieuwe circulaire economie te vormen

Nieuwe Lector zoekt de wisdom van de crowd om nieuwe circulaire economie te vormen

Per 1 september is dr. Egbert Dommerholt benoemd tot lector Biobased Business Valorization aan de Hanzehogeschool Groningen.

Dommerholt’s droom is om bij te dragen aan een circulaire / biobased en inclusieve economie. Dit gaat verder dan alleen aandacht voor nieuwe producten en bedrijfsmodellen, maar richt zich door zowel top-down als bottom-up benadering op het vormgeven van nieuwe circulaire innovatie-ecosystemen.

In de Bottum up benadering hanteert Dommerholt de “wisdom of the crowd” aanpak om een transitie naar een circulaire / biobased economie en meervoudige waardecreatie mogelijk te maken.

Veel dagelijkse problemen zijn zo verweven in ons dagelijks leven (“wicked problems”) dat deze niet alleen door bedrijven en universiteiten kunnen worden opgelost. Om deze op te lossen wil Dommerholt alle mensen en organisaties die kunnen en willen bijdragen graag aan boord krijgen. Door de wijsheid van de massa (“wisdom of the crowd”) aan te boren, ontstaan ​​nieuwe ideeën, die vervolgens worden uitgewerkt in (netwerken van) nieuwe businessmodellen en living labs, en resulteren in nieuwe circulaire en biobased activiteiten en werkgelegenheid.

Download voor meer informatie over deze aanpak een gratis exemplaar van het boek ‘Citizens Provide Added Value to Business. The Bottom-Up Business Opportunities approach: practical example of participative backcasting ’. Deze benadering wordt op meerdere niveau’s toegepast. Op Europese beleidsniveau wordt deze methode ook wel de ‘Entrepreneurial Discovery Process’ genoemd. 

De Top-down benadering van Dommerholt probeert bestaande organisaties te verbinden aan nieuwe circulaire innovatie-ecosystemen. Tegenwoordig werken veel bedrijven aan zelfstandige circulaire oplossingen door bijvoorbeeld gerecyclede of recyclebare producten en materialen te introduceren. Veel van deze producten en materialen belanden echter uiteindelijk op stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Dat is natuurlijk echt zonde! De uitdaging is om verder te gaan dan alleenstaande oplossingen om netwerken van bedrijven en ondersteunende organisaties en andere actoren te creëren die in hun geheel energie- en CO2-neutraal en generatief zijn. Hier speelt de biobased economy een cruciale rol.

Bent u geïnteresseerd om bij te dragen aan het realiseren van de circulaire economie, en wilt u weten hoe u kunt deelnemen aan de onderzoeksprojecten van Dr. Dommerholt? neem dan gerust contact met hem op. Maar ook wanneer u een (onderzoeks) vraag heeft op het gebied van de circulaire economie waar uw bedrijf of organisatie mee worstelt en die u graag wilt bespreken, bent u ook van harte welkom.

De contactinfo van dr. Dommerholt is:

dr. Egbert Dommerholt

Zernikeplein 7

9747 AS Groningen

e-mail: e.dommerholt@pl.hanze.nl

Mobile phone: 0031-(0)6-51167994

X