+31-50-595 3500
info@een-noord.nl

Kennis over Europese wet- en regelgeving

Het is niet altijd duidelijk wat wordt bedoeld en aan welke regels je als ondernemer allemaal moet voldoen. Omdat bedrijven al genoeg worden ‘geregeld’ kan Enterprise Europe Network Noord-Nederland de regels op maat vertalen naar jouw onderneming. Het betreft informatie over het Europees beleid, Europese wet- en regelgeving en Europese financieringsprogramma’s. Neem hiervoor contact op via info@een-north.nl om dit met een van onze adviseurs te bespreken.

Feedback geven op Europese wet- en regelgeving
De Europese Commissie is zich ervan bewust dat Europese wetgeving soms neveneffecten heeft. Dit kan veel invloed hebben op de dagelijkse werkzaamheden van een mkb’er. Meestal heeft de mkb’er geen rechtstreeks contact met Brussel om het (nadelig) effect van deze regels te bespreken.

Enterprise Europe Network heeft veel contact met Brussel en nodigt je uit om feedback op Europese wet- en regelgeving te geven. De feedback bezorgen we vervolgens anoniem aan de Europese Commissie. Doel is het helpen bij het tot stand komen van betere wetgeving in de toekomst of het aanpassen van bestaande wetgeving. We kunnen in principe niet een oplossing vinden voor jouw specifieke probleem (korte termijn). Wel kunnen we samen invloed uitoefenen voor de langere termijn.
Neem contact op via info@een-north.nl om bij te dragen aan toekomstige wet- en regelgeving.


Actuele onderwerpen

CE-Markering
De CE-Markering is tegenwoordig op heel veel producten te vinden, maar wat betekent het precies? Het label geeft aan dat het product voldoet aan de relevante Europese veiligheids-, gezondheids-, of milieuvoorschriften. Deze voorschriften gelden voor fabrikant, importeur of verdeler. Op deze manier twijfelt men niet aan de kwaliteit van het product. De CE-Markering is wettelijk verplicht voor producten die onder een van de ‘Nieuwe Aanpak’-richtlijnen vallen. Het doel van de markering is tweeledig.

  • bevorderen vrije handel binnen de Europese Unie;
  • borgen en verhogen veiligheid in het gebruik van de producten.

Heb je specifieke vragen voor jouw product/dienst? Neem contact op met een van onze adviseurs via info@een-north.nl. Op de website van RVO is een helder stappenplan te vinden. Mocht je hulp of ondersteuning nodig hebben, dan horen we dat graag!


Intellectuele eigendomsrechten

Wij geven ondernemers advies over bescherming tegen kopieën van hun nieuwe product(en): Intellectueel Eigendom (IE). De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht.
Lees meer


Vind meer informatie over wet- en regelgeving bij veel gestelde vragen.

X