+31-50-595 3500
info@een-noord.nl

Internationale cultuur weetjes – Niet waar

Statement: Culturele waarden en normen zijn behoorlijk stabiel en wijzigen niet snel…
(Cultural values and beliefs are something fairly stable that does not change fast.)

U antwoorde “NIET WAAR“, maar dat was niet het juiste antwoord.
You answered “FALSE“, that was not the correct answer.

Uitleg / Implication:

When dealing with cultural differences, don’t expect a culture to change or for a difference to go away. Rather, you need to learn to deal with the differences.

Achtergrond / Background

“The world Value Survey”, een wereldwijde studie die regelmatig wordt uitgevoerd sinds de jaren ’80, laat zien dat culturele verschillen tussen verschillende regio’s in de wereld min of meer gelijk zijn gebleven.

The World Value Survey, a longitudinal study that is repeated every few years since the 1980s, has shown that cultural differences between world regions have remained approximately the same.

 

Meer weten? Bezoek: https://www.cubein.eu/home

X