+31-50-595 3500
info@een-noord.nl

Hanzehogeschool Centre of Expertise Ondernemen

Waarom is het Hanzehogeschool Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen Partner van Enterprise Europe Network?

Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen richt zich op praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap in het onderwijs en ondersteuning voor studentondernemers. Als het over ondernemerschap gaat, zijn we dé kennispartner voor het midden- en kleinbedrijf en zorgen we voor meer en betere ondernemers in de regio en daarbuiten.

Daarnaast werken wij regionaal en (inter)nationaal nauw samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid. Wij zijn partner van Enterprise Europe Network Noord-Nederland omdat wij veel ervaring hebben met het adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op gebied van innovatie, bedrijfsvoering, financiering en internationalisering.

Wat heeft het Centre of Expertise Ondernemen te bieden in het netwerk?

Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen richt zich op het ondernemersklimaat in het onderwijs en biedt ondernemerschapsprogramma's aan en faciliteert studenten bij het starten van een eigen bedrijf. Deze activiteiten vinden ondermeer plaats in Start-up City.

Bij het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen komen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het vertalen van kennis uit fundamenteel onderzoek naar innovatie in de beroepspraktijk. Deze samenwerking vindt onder andere plaats in onze Innovatie werkplaatsen. Een Innovatiewerkplaats heeft het karakter van een 'proeftuin', waarin onderzoekers, docenten, studenten en professionals werken aan het oplossen van problemen, zowel regionaal als internationaal. Een Innovatiewerkplaats is gericht op open innovatie en co-creatie.

De belangrijkste thema's waarin binnen het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen wordt gewerkt zijn: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital, Krachtig MKB en Ondernemerschap.

Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen geeft startende kennisintensieve ondernemers advies over en ondersteuning bij onder meer bedrijfsvoering, financiering, productontwikkeling, marketing, innovatie en internationalisering. Dit gebeurt meestal in de vorm van persoonlijke adviesgesprekken, coaching, workshops, netwerkbijeenkomsten of evenementen. Daarnaast biedt het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen kantoorruimten en faciliteiten voor startende ondernemers. Bestaande bedrijven begeleidt het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en innovatie, ‘partner search’ en bij financieringsvragen. Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen werkt samen met kleine en middelgrote bedrijven die op Europees niveau opereren. Hierdoor beschikken wij over uitgebreide kennis van Europees economisch beleid, programma’s en regelingen. We hebben bijvoorbeeld veel ervaring met de Europese subsidieregeling Interreg en met andere transnationale projecten. We beschikken over snelle en directe ingangen in de Brusselse netwerken.

Contact Enterprise Europe Network

Marcel van der Kooi
info@een-north.nl
+31 (0)50 595 3500

Hanzehogeschool Centre of Expertise Ondernemen
Zernikeplein 7
9747 AT Groningen

Website Hanzehogeschool CoE OndernemenX