+31-50-595 3500
info@een-noord.nl

Subsidie Instrumenten

Subsidies en financiën

Zowel op regionaal, nationaal en Europees niveau zijn er fondsen en subsidies beschikbaar om ondernemers met internationale ambities te ondersteunen. Bij Enterprise Europe Network Noord-Nederland kunt u terecht voor concrete informatie over de mogelijkheden en voor advies op maat.

Informatie over beschikbare subsidies

Op www.123subsidie.nl vindt u eenvoudig subsidies die bij uw project passen.

Regionale subsidies

Aanjaagfinanciering
De NOM biedt financieringsmogelijkheden tot € 200.000,- voor kansrijke, jonge bedrijven opererend binnen de Topsectoren of provinciale speerpunten (chemie, creatieve industrie, energie, high tec systems, logistiek, life sciences, tuinbouw, agrifood, water, biobased economy, sensortechnologie en healthy ageing.).

Mezzanine-leningen
Een dergelijke lening betreft een achtergestelde lening met een looptijd van circa zes jaar. De mezzanine-lening is bedoeld om de financiële structuur van uw bedrijf te versterken. Bij deze vorm van lening is de NOM geen aandeelhouder in uw bedrijf. Het bedrag voor deze leningen ligt tussen de € 200.000,- en € 1.500.000,-.

Groei- of Overnamefinanciering
Deze vorm van financiering bestaat uit een combinatie van aandelenkapitaal en achtergestelde lening. Of u voor een dergelijke financiering in aanmerking komt hangt af van een aantal factoren, zoals de kwaliteit van het businessplan, het risicoprofiel en de rendementsverwachting. Het bedrag voor deze financieringsmogelijkheid ligt tussen de € 200.000,- en € 2.500.000,-.

Meer informatie over deze financieringsmogelijkheden vindt u op: https://www.nom.nl/de-nom-als-financier/

 

Nationale subsidies

Borgstelling MKB Kredieten
Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Dutch Trade and Investment Fund

Wilt u zakendoen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u snel een stap verder met uw internationale ambities.
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dutch-trade-and-investment-fund-dtif

Innovatiekrediet
U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. De overheid vult hiermee een gat op de kapitaalmarkt in de fase waarin ondernemers druk doende zijn om iets werkend te krijgen, maar daarmee nog geen omzet draaien.
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet

SIB-Vouchers
Wilt u uw mkb-bedrijf positioneren op een buitenlandse markt, maar heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Met een kennisvoucher kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u om uw positie op de buitenlandse markt te verbeteren met de regeling Vouchers Kennisverwerving. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers

PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Tot nu toe liep deze aanvraag via de TKI’s. Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie

Seed Business Angels
Met de Seed Business Angels-regeling richt de overheid zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase. Voor start-ups is het nog altijd moeilijk om tijdens de vroege levensfase aan financiering te komen. De regeling bedient de vroege levensfase van start-ups en ondersteunt daarbij de business angelmarkt; business angels dienen ‘slim geld’ te leveren aan startups door actief betrokken te zijn met hun kennis, netwerk en ervaring. Deze opzet vergroot de kans op succes van technostarters. Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-business-angels

Seed Capital
Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

WBSO: fiscale regeling voor research en development
Start u een R&D-project? Dan kunt u uw R&D-kosten verlagen via de WBSO. Met de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat innovaties door Nederlandse bedrijven. Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso

 

Europese subsidies

Horizon 2020
Horizon 2020 (H2020) is een programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te bevorderen. Het bedrijfsleven en de academische wereld worden uitgedaagd om samen oplossingen te bedenken voor actuele (maatschappelijke) vraagstukken die in heel Europa spelen. Dit geldt voor bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, vergrijzing en voedselveiligheid. Het programma omvat bijna € 80 miljard euro voor de periode 2014-2020. Voor de laatste periode, 2018-2020 is nog een bedrag beschikbaar van € 30 miljard. Het programma omvat meerdere sub-programma die elk op een specifiek thema gericht zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende sub-programma’s.

H2020: Bio-Economie
H2020: ICT
H2020: MKB instrument
H2020: Marie Curie
H2020: Future and Emerging Technologies
H2020: Nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde productie en processen
H2020: Energy
H2020: Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen
H2020: Access to risk finance
H2020: Eco-innovatie

Deze lijst is niet uitputtend, alle H2020 programma’s vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020

Eurostars
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekuitvoerend mkb. Dat zijn bedrijven die specifiek inzetten op toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten in samenwerking met partners uit het buitenland.

Dit subsidieprogramma wordt uitgevoerd door de nationale overheden. In Nederland wordt het Eurostars programma uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie

Interreg
Interreg is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Het doel van deze subsidieregeling is de samenwerking binnen Europa stimuleren voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Voor Noord-Nederland zijn de volgende programma’s relevant:

INTERREG A: grensoverschrijdend, langs nationale grenzen

INTERREG North Sea Region (NSR): transnationaal, met meerdere landen

INTERREG Europa: interregionaal en Europabreed

Meer informatie

 

 

 

X