Energy Valley

Waarom is Energy Valley partner van Enterprise Europe Network Noord-Nederland?

Stichting Energy Valley zet zich al ruim tien jaar in om werk te maken van duurzame energie in Noord-Nederland. De stichting opereert daarbij als clusterorganisatie om markt, kennis en overheid te bundelen en gezamenlijk energie-innovaties te versnellen. Energy Valley heeft zichzelf ten doel gesteld om de innovatieve energiesector in het noorden van Nederland aan te jagen en met verduurzaming van de energieketen nieuwe investeringen en banen uit te lokken. De stichting werkt markt-gestuurd en vervult een adviserende en verbindende rol om projecten te ontwikkelen en te versnellen.

Het noorden van Nederland heeft een groot aantal innovatieve kleine en middelgrote bedrijven (mkb). Deze zijn hard nodig om de stap te zetten naar een duurzaam en competitieve energievoorziening. Desondanks weet het mkb dikwijls onvoldoende gebruik te maken van de juiste diensten en instrumenten die hen op een pragmatische wijze verder kunnen helpen. Dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf is voor Energy Valley een belangrijk thema. Om hier optimaal invulling aan te geven en het innovatiepotentieel van het mkb te benutten biedt Energy Valley verschillende diensten aan. Energy Valley beschouwt het lidmaatschap binnen het Enterprise Europe Network Noord-Nederland als een essentieel onderdeel om ondernemers op internationaal niveau te ondersteunen bij innoveren en zaken doen op buitenlandse markten.

Wat heeft Energy Valley te bieden in het netwerk?

Energy Valley heeft met een groot aantal experts op diverse terreinen een sterke kennispositie alsmede een netwerk met marktcontacten in het Noorden en daarbuiten die kunnen worden ingezet om een significante bijdrage te leveren aan het Enterprise Europe Network. Energy Valley heeft de afgelopen jaren diverse Europese projecten ontwikkeld en gecoördineerd waarmee het zowel ervaring als een netwerk op internationaal niveau heeft ontwikkeld. Met een sterke visie op zowel regionale als internationale energie ontwikkelingen beoogt Energy Valley binnen het Europese Netwerk optimale synergie en complementariteit na te streven.

Contact


Jannes Kalfsbeek
kalfsbeek@energyvalley.nl
+31 (0)50 789 00 10

Laan Corpus den Hoorn 300
Postbus 11073
9700 CB Groningen