CVO/Cube050

Waarom is CVO/Cube050 partner van Enterprise Europe Network Noord-Nederland?

Het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen (CVO)/Cube050 helpt startende ondernemers om hun ambities op het terrein van innovatieve en duurzame groei in Noord-Nederland mogelijk te maken. In CVO/Cube050 werken Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen samen met onder meer Rabobank, FrieslandCampina, gemeente en provincie Groningen. Deze samenwerking zorgt voor een groot netwerk in de regio.

Daarnaast werken wij regionaal en (inter)nationaal nauw samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid. Wij zijn partner van Enterprise Europe Network Noord-Nederland omdat wij veel ervaring hebben met het adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op gebied van innovatie, bedrijfsvoering, financiering en internationalisering.

Wat heeft CVO/ Cube050 te bieden in het netwerk?

CVO/Cube050 geeft startende kennisintensieve ondernemers advies over en ondersteuning bij onder meer bedrijfsvoering, financiering, productontwikkeling, marketing, innovatie en internationalisering. Dit gebeurt meestal in de vorm van persoonlijke adviesgesprekken, coaching, workshops, netwerkbijeenkomsten of evenementen. Daarnaast biedt CVO/Cube050 kantoorruimten en faciliteiten voor startende ondernemers. Bestaande bedrijven begeleidt CVO/Cube050 bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en innovatie, ‘partner search’ en bij financieringsvragen. CVO/Cube050 werkt samen met kleine en middelgrote bedrijven die op Europees niveau opereren. Hierdoor beschikken wij over uitgebreide kennis van Europees economisch beleid, programma’s en regelingen. We hebben bijvoorbeeld veel ervaring met de Europese subsidieregeling Interreg en met andere transnationale projecten. Via Nether en andere vertegenwoordigende organisaties en onze eigen vertegenwoordiging hebben we snelle en directe ingangen in de Brusselse netwerken.