Auteur Archief

Succesverhaal: Energie opwekken met houtsnippers

Een bedrijf uit Winsum zocht een samenwerkingspartner in de business van houtsnippers voor het opwekken van energie. Na een uitgebreid intakegesprek waar een studente van International Business Talent van de Hanzehogeschool bij was betrokken is van het bedrijf uit Winsum een bedrijfsprofiel opgesteld. Via een EEN contactpersoon in Frankrijk is het contact gelegd met een Frans bedrijf en inmiddels is de eerste order de deur uit. Op naar nog meer succesvolle samenwerkingen!

houtsnippers

Virtual Reality missie naar Denemarken opent deuren voor Leeuwarder bedrijven

De in Leeuwarden gevestigde bedrijven Coolminds en The Dolphin Swim Club staan in de belangstelling van het Deense bedrijfsleven. Tijdens een handelsmissie naar Denemarken spraken de bedrijven met Virtual Reality toepassingen voor de gezondheidssector met meerdere partijen als eerste stap richting de Scandinavische markt.

Pleinvrees overwinnen of zwemmen met dolfijnen in de veilige omgeving van je huiskamer of in de behandelkamer van een arts. De toepassingen van Virtual Reality van de Noord-Nederlandse bedrijven Coolminds en The Dolphin Swim Club slaan aan bij het Deense publiek, waarvan de meesten ook allemaal in de Virtual Reality wereld actief zijn. De gesprekken die volgen zijn vooral verkennend, maar er zitten zeker mogelijke partners bij die de twee Nederlandse bedrijven de Deense markt op kunnen helpen. “In de gesprekken merkte ik dat we elkaar verder kunnen helpen op het gebied van kennis, technologie en marktontwikkeling” verteld Jan Dirk Bijker, directeur van Coolminds.

Hoewel de Deense markt zeker net zo innovatief is al de Nederlandse, is er genoeg ruimte voor de Nederlandse bedrijven. “We hebben deze missie opgezet omdat VR toepassingen in de gezondheidszorg nog erg nieuw zijn en de ontwikkelingen snel gaan. Daarnaast groeien de Deense en Nederlandse markten snel. Vanuit het Enterprise Europe Network zagen we dat er daardoor behoefte is aan samenwerking” verteld organisator Matthijs Plijnaar van het Enterprise Europe Netwerk. De missie is opgezet rondom het internationale congres Week of Health Innovation, waardoor de twee bedrijven niet alleen met Deense partijen in gesprek kunnen gaan maar ook met partijen uit andere landen. Tijdens de matchmaking doen 90 bedrijven uit 14 landen mee. De toegevoegde waarde van deze matchmaking is duidelijk, Benno Brada van de Dolphin Swim Club kijkt tevreden terug op de gesprekken die hij heeft gehad. “Matchmaking op deze manier zorgt voor hele hoogwaardige contacten” aldus Brada.

Finding the needle in the haystack – a specialist approach

The Enterprise Europe Network encompasses over 60 countries divided into more than 600 regions. Each region covers a great versatility of Small and Medium Enterprises (SME) with an even greater variety of needs. To help those SMEs find their right business partner in such an versatile market may seem like looking for a needle in a haystack.

So what do we do to help you at best?
Apart from a dense network of colleagues across all those regions, we meet in specialized groups covering certain industries. So called Sector Groups. Those 17 Sector Groups cover traditional industries such as tourism and textiles & fashion, as well as more contemporary industries such as ICT and sustainable construction.

The members of those Sector Groups organize sector specific brokerage events and company missions, compile catalogues of relevant SMEs and their needs and write publications on European research schemes and other relevant issues, identify SMEs perspective on (proposed) EU legislation and lobby the EU institutions.

Moreover, Sector Group members meet twice a year to discuss latest developments in the sector and the needs of their clients. Additionally, ad-hoc project groups are established to solve pressing issues or improve on certain topics.

Through the activities as mentioned and the exchange of knowledge between Sector Group members, we can provide you with tailored support to help you enter new markets and develop new partnerships. Find out if your specific industry is covered by one of the Sector Groups or contact your EEN Northern Netherlands at info@een-north.nl.

REACH registratie

Produceert, importeert of gebruikt u jaarlijks minimaal 1000 kilo van een bepaalde chemische stof en wilt u zeker weten dat u deze kunt blijven gebruiken, dan moet de stof uiterlijk 31 mei 2018 geregistreerd zijn. Mist u deze deadline, dan kan u dit als bedrijf een boete opleveren.

De registratie is verplicht onder REACH, de nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. REACH bepaalt dat een bedrijf alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan de klanten, de risico’s moet inventariseren en maatregelen moet aanbevelen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico’s te beheersen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen importeurs, producenten en gebruikers. Dit geldt ook voor bedrijven die bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen voor de consumentenmarkt verwerken en verkopen.

Hoe kunt u als MKB’er aan deze verplichting voldoen? Kijk op www.chemischestoffengoedgeregeld.nl, geef antwoord op een aantal concrete vragen en ontvang een overzicht van wat u moet doen om uw stof(fen) te registreren.