Subsidie Instrumenten

Korte Toelichting subsidie instrumenten die besproken worden op 28 oktober tijdens het subsidie cafe.

H2020 SME Instrument

Het SME instrument van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Eurostars

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende MKB om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven.

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation is een nieuwe aanpak waarmee de Europese Commissie in 2015 en 2016 bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt wil geven.

VIA: Versneller Innovatieve Ambities

De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het Midden-en Kleinbedrijf in Noord-Nederland. De regeling wordt uitgevoerd door het SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan de koolstofarme economie. Samenwerkingsprojecten van meerdere MKB-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.