Subsidies en financiën

Er zijn fondsen en subsidies beschikbaar waarmee de Europese Commissie ondernemers met internationale ambitie ondersteunt. Bij Enterprise Europe Network Noord-Nederland kun je terecht voor concrete informatie over de mogelijkheden en voor advies op maat.

Op www.123subsidie.nl kun je eenvoudig zoeken naar subsidies die bij jouw project passen. Hieronder lichten wij een aantal mogelijkheden uit. Voor meer informatie: neem contact met ons op via info@een-north.nl.

Horizon 2020: Europese subsidies voor onderzoek en innovatie
Horizon 2020 is het programma van de Europese commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. In de periode 2014-2020 stelt de Europese Commissie € 80 miljard hiervoor beschikbaar.

Met deze subsidie wil de Europese Commissie ondernemerschap en initiatieven op het gebied van wetenschap en innovatie stimuleren in en voor het bedrijfsleven en de academische wereld. Het bedrijfsleven en de academische wereld worden uitgedaagd om samen oplossingen te bedenken voor actuele (maatschappelijke) vraagstukken die in heel Europa spelen. Dit geldt voor bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, vergrijzing en voedselveiligheid. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nationaal contactpunt (NP) voor dit programma.

Horizon 2020: SME instrument
Een onderdeel van Horizon 2020 is SME instrument en is bedoeld voor (mkb) bedrijven met ambitie om te groeien. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Deze subsidie is beschikbaar voor internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven.

Er zijn drie fases welke doorlopen moeten worden om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie:

  1. Haalbaarheidsstudie
  2. Research and Development (R&D) en demonstratie
  3. Commercialisatie

Voor elke fase kun je een projectaanvraag indienen. Kijk voor de volledige informatie en indienen van projectaanvragen op de website van RVO.

Horizon 2020: Fast track to innovation
Een onderdeel van Horizon 2020 is Fast Track to Innovation (FTI). Deze subsidie is voor bedrijven met een innovatief product, proces of dienst die de Europese markt op willen. Het FTI project hoeft niet aan vooraf bepaalde thema’s te voldoen, maar moet wel bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020: versterken van industrieel leiderschap van het Europees bedrijfsleven en/ of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Er zijn een aantal eisen waar bedrijven aan moeten voldoen: het project mag maximaal 3 jaar duren, Europese samenwerking is vereist en de samenwerking moet uit minimaal 3 en maximaal 5 partners uit de EU-lidstaten bestaan.

Kijk voor meer informatie en deelname op de website van RVO.

Eurostars
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekuitvoerend mkb. Dat zijn bedrijven die specifiek inzetten op toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten in samenwerking met partners uit het buitenland.

Dit subsidieprogramma wordt uitgevoerd door de nationale overheden. Indienen kan via de Eurostars website. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Eurostars uit in opdracht van het ministerie, lees er meer over.

Tijdens de zogenoemnde ‘break-out-sessies’ bij het Eurostars Zomerevenement kun je informatie krijgen over het Eurostarts innovatieprogramma van ondermeer ervaringsdeskundigen van succesvol afgeronde Eurostars projecten. Verbinden speelt een belangrijke rol tijdens het evenement (matchmaking).

Interreg
Interreg is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Het doel van deze subsidieregeling is de samenwerking binnen Europa stimuleren voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Interreg bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het werkgebied en regio’s in Europa. Interreg A is het subsidieprogramma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO, Eems Dollard Regio of op de website Interreg Deutschland-Nederland voor meer informatie.

Advies
Bovenstaande subsidies zijn uitgelicht. Er zijn nog meer subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar ter stimulering van internationaal ondernemen of programma’s specifiek voor ondernemen binnen Europa. Wil je weten welke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw bedrijf interessant zijn? Kijk op www.123subsidie.nl of neem contact op via info@een-north.nl.